Layer 3 switch, ağlarda veri iletimini sağlayan ve ağ trafiğini yöneten bir network cihazıdır. “Layer 3” terimi, OSI (Açık Sistemler Arası) referans modelindeki üçüncü katmana (network katmanı) işaret eder. Bu switch’ler, Layer 2 (data link katmanı) özelliklerinin yanı sıra Layer 3 özelliklerini de içinde barındırır.

Layer 2 switch’ler, genellikle MAC adreslerine dayalı olarak veri iletimi yapar ve bu da LAN’lar arası iletişimi sağlar. Ancak Layer 3 switch’ler, IP adresleriyle çalışarak veri iletimini gerçekleştirirler. Bu sayede, farklı ağ segmentleri arasında yönlendirme yapabilirler. Yani, Layer 3 switch’ler ağ trafiğini yönlendirebilir ve farklı ağ alt ağlarını (subnet’leri) birbirine bağlayabilir.

Bu cihazlar genellikle daha karmaşık ağ yapılarında kullanılır ve ağ performansını artırmak, trafiği optimize etmek ve yönlendirme işlevlerini yerine getirmek için tercih edilirler. Bu sayede, veri iletimi daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Layer 2 ve Layer 3 switch’ler arasında bazı önemli farklar vardır:

 1. Çalışma Katmanı:
  • Layer 2 switch’ler, veri iletimini genellikle MAC (Media Access Control) adresleri üzerinden yapar ve bu sayede ağdaki farklı cihazların iletişimini sağlar.
  • Layer 3 switch’ler ise IP adresleriyle çalışır ve ağ trafiğini yönlendirir. Bu da farklı ağ alt ağlarını birbirine bağlama ve yönlendirme yeteneklerini içerir.
 2. İşlevsellik:
  • Layer 2 switch’ler, LAN’lar arasında iletişimi kolaylaştırır ve genellikle daha temel düzeyde veri iletimi yapar.
  • Layer 3 switch’ler, Layer 2 özelliklerinin yanı sıra ağ trafiğini yönlendirme, farklı ağ segmentleri arasında iletişimi sağlama gibi daha karmaşık işlevlere sahiptir.
 3. Yönlendirme Yetenekleri:
  • Layer 2 switch’ler, genellikle aynı ağdaki cihazlar arasında iletişimi sağlar ve sadece MAC adresleriyle işlem yapar.
  • Layer 3 switch’ler, IP adresleriyle çalıştıkları için farklı ağlar arasında yönlendirme yapabilir ve bu şekilde daha geniş ağ yapısında veri iletimini sağlar.
 4. Karmaşıklık ve Maliyet:
  • Layer 2 switch’ler genellikle daha az karmaşıklığa sahiptir ve daha düşük maliyetlidir.
  • Layer 3 switch’ler ise daha gelişmiş özelliklere sahiptir ve bu nedenle genellikle daha pahalı olabilir.

Hangi anahtarın kullanılacağı, ağın ihtiyaçlarına, büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlıdır. Basit bir yerel ağ (LAN) için Layer 2 switch yeterli olabilirken, farklı alt ağları birbirine bağlamak veya yönlendirme yapmak gerektiğinde Layer 3 switch daha uygun olabilir.

İletişime geç

Yorumlar (0)

  Henüz yorum yok.

Yorum Yapabilirsiniz

9 + 13 = 

Paylaş